Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR

När du använder denna webbplats och medlemsportal godkänner du att följa och vara bunden av följande villkor för användning, vilket tillsammans med vår sekretesspolicy styr Ångestskolan Sveriges relation med dig i förhållande till denna webbplats samt medlemsportal.

Om du inte accepterar någon del av dessa villkor ska du inte använda vår webbplats.

Begreppet ”Ångestskolan” eller ”oss” eller ”vi” avser ägaren av webbplatsen med säte i Kalmar, Sverige. Termen ”du” hänvisar till användaren eller betraktaren av vår webbplats.

FÖR NYTTJANDET AV DENNA WEBBPLATS SAMT UNDERLIGGANDE DOMÄNER GÄLLER FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR

Innehållet i sidorna på denna webbplats är till din allmänna information och bruk. Det kan ändras utan föregående meddelande.

Varken vi eller någon tredje part ger någon garanti för riktigheten, aktualitet, prestanda, fullständighet eller lämplighet för den information och material som finns eller erbjuds på denna webbplats för något särskilt ändamål. Du är medveten om att denna information och material kan innehålla felaktigheter eller misstag och vi uttryckligen undantar oss ansvar för sådana felaktigheter eller fel i den utsträckning som lagen tillåter.

Din användning av information eller material på denna webbplats är helt och hållet på egen risk, som vi inte kan hållas ansvarig för. Det är ditt eget ansvar att se till att alla produkter, tjänster eller information via denna webbplats motsvarar dina behov.

Den här webbplatsen innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, utbildningsmaterial, design, layout, utseende, framvisande och grafik.

Otillåten användning av denna webbplats eller kopiering och plagiat kan ge upphov till ett yrkande om skadestånd och / eller vara ett brott.

Vår medlemsportal vänder sig främst till vuxna och som medlem och användare behöver du vara minst 15 år gammal utan vårdnadshavares översikt. Det inkluderar inte den öppna delen av webbplatsen som är öppen för alla.

Medlemskapet är personligt och får ej delas eller överlåtas till någon annan. Om så sker, stängs medlemskapet genast.

Du godkänner att du är ekonomiskt ansvarig för köp som görs av dig eller någon som agerar på dina vägnar via webbplatsen.

Du får endast använda webbplatsen och tjänsten för lagliga ändamål. Vi har nolltolerans på förolämpande, kränkande, rasistiska eller på annat sätt anstötliga kommentarer och inlägg.

På denna webbplats finns också länkar till andra webbplatser. Dessa länkar är till för din bekvämlighet för att ge dig ytterligare information. De betyder inte att vi stöder webbplats(er). Vi har inget ansvar för innehållet i länkade webbplats(er).

Det kan förekomma länkar till andra webbplatser med produkter och tjänster som är sk. affiliatelänkar. Det innebär att om du väljer att handla på den hänvisade webbplatsen kan vi komma att få en ekonomisk ersättning i samband med köpet. Detta påverkar inte ditt pris hos leverantören.

Din användning av denna webbplats och alla tvister som härrör från sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i Sverige.