Döende sorg och levande lycka - Sofie Thorson borderline sorgebearbetning ångest Nov 07, 2018

Jag har nyligen drabbats av tung sorg i form av förlust av nära anhöriga, ett krossat hjärta och samtidigt har jag fått uppleva sprudlande kärlek. Ett lyckorus och en tomhet.

När både lycka och sorg drar över en på samma gång för mig...

Continue Reading...