Del 13 - Låt inte sjukdomen definiera dig, eller gör det - Ida Wi *ida wi sjukdom Jul 26, 2017

Jag är väldigt öppen om min sjukdom och hur jag tog mig ur den osv. Jag är stolt över att jag är så pass öppen och jag är glad att jag är det. Att prata om allt som har hänt har varit en sorts terapi för mig, jag behövde få...

Continue Reading...