Att leva med ojämn funktion - Jenny Tistell *jenny tistell funktion psykisk ohälsa rehabilitering sjukskrivning Sep 20, 2018

Det är svårt det där med att leva med psykisk ohälsa och samtidigt vara högfungerande. Eller jag kanske snarare ska säga, ge sken av att vara högfungerande.

Bara för att jag har utbildat mig, fått arbete, bildat familj och har vänner så...

Continue Reading...