En kommunalarbetares vedermödor - Malin Holmberg *malin holmberg osynliggjord prestationsångest Ångest Jul 10, 2018

Ibland känns det som om jag drunknar. Mitt i en överväldigande känsla av att tillvaron inte har någon yttre poäng. I förnimmelsen av att vår existens enbart skadar det stora hela i sig självt och att vi därför helt saknar mening. I insikten...

Continue Reading...