När tiden är inne - Malin Holmberg *malin holmberg förändring mod personlig utveckling Jun 06, 2018

Att sortera är inte enkelt. Men vi gör så gott vi kan. Vi skapar normer, stereotyper, referensramar för att göra världen runt omkring oss begriplig. Det är ett högst mänskligt beteende som till viss mån är en förutsättning...

Continue Reading...