Ångestbloggen

Ångestbloggen

Att känna känslor - Simone Lagerqvist

Det är lätt att dra alla känslor över en kant har jag lärt mig. En fin person och ett grymt samtalsstöd frågar alltid mig “men vad är det för känsla bakom ångesten?” Jag förstod inte riktigt vad hon menade med det. Är inte ångest en känsla? Faktum är att den inte är det och ingår inte i våra grundkänslor. Det finns inget vetenskapligt bevis på våra grundkänslor och det finns många olika teorier på vilka dem är. Jag brukar förhålla mig till följande: glädje, intresse, förvåning, avsmak, ilska, ledsnad, rädsla och skam.

Varför jag väljer att ta upp våra grundkänslor när vi pratar om ångest är för att jag liksom min samtalskontakt försöker se bakom ångesten. Jag resonerar kring att ångesten är en klump av känslor som är...

Läs vidare...
1 2
Close

50% Avklarat

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.