Ångestbloggen

Ångestbloggen

Allt det gamla - Malin Holmberg

Bilden knastrar. Vita horisontella linjer uppstår oregelbundet här och där över skärmen. Ljudet är gammalt. På skärmen syns en flicka med antydan till rött hår genom den gråaktiga bilden, 8 år gammal, hon står i vitt lucialinne i en klunga av kanske ytterligare 20 barn. Längst fram vid altarringen i en kyrka. ”Ära vare Gud i höjd, frälsaren kommen är...” sjunger barnaskaran och flickan som står i ledet längst fram svänger lite på kroppen medan hon tydligt artikulerar sångens text.

Vhs-kassetten från ett julspel 1995 spelar upp fler sånger, ”Härlig är jorden”, ”Det strålar en stjärna” och då och då går ett koppel barn fram för att i tur och ordning stressrecitera verser på rim.  Mest om Jesus för så var det fortfarande i mitten av nittiotalet....

Läs vidare...

Utan ord - Malin Holmberg

Som en riddare som tappat sitt svärd blir jag när jag tappar orden.

Försvarslös. Poänglös. Meningslös.

Det är när orden inte kommer till mig eller snarare ur mig som jag verkligen vet att någonting gror inuti. Någonting utan namn. Jag vet ju att det i sinom tid löser sig av sig självt. Jag behöver ingen mental sugpropp eller klorinlösning för att det till slut ska lossna. Det sköter sig självt. Jag har hunnit leva tillräckligt länge för att lära mig det. Men ännu har jag inte levt tillräckligt länge för att inte hata väntan. Tålamod är inte en dygd jag besitter.

Det märks i mina drömmar som är röriga och detaljerade i sekunden jag vaknar men som snabbt rinner undan såsom vatten ur en kupad hand. Det märks eftersom jag inte kan sitta eller stå still. Helst vill jag röra mig hela tiden. Det...

Läs vidare...
Close

50% Avklarat

Sluta styras av dina negativa tankar med SNÄLL-modellen

Gå igenom de fem enkla stegen när du behöver komma loss från en negativ spiral och istället göra det som verkligen är viktigt för dig!