Se föreläsning

Vad är panikångest? - Tove Östman

*tove Östman panikångest

Utan att trampa någon på tårna ska jag försöka skriva några inlägg om panikångest och paniksyndrom. Vad är panikångest och paniksyndrom? Vad är skillnaden? Varför får man det? Vad kan man göra om man själv eller någon annan får en panikångestattack? Hur förhindrar man det? Det är mycket att skriva om och jag är ingen expert. För att du lättare ska kunna ta till dig det jag skriver kommer jag inte täcka allt i ett inlägg. Jag hoppas att du kan dra nytta av något av inläggen, antingen genom att lära dig något nytt, få en kompis att förstå din situation eller bara läsa för att känna att du inte är ensam.

Med det sagt tänker jag idag börja med att förklara vad panikångest är och vad som egentligen händer i kroppen. När man säger att ”det sitter i huvudet” blir det genast ganska oklart. Vadå ”sitter i huvudet”?

(Längst ner i inlägget finns ordförklaringar och alla riktiga namn på delarna jag skriver om)

Om du står öga mot öga med ett lejon sker ungefär detta i din hjärna:

  1. Du ser och hör lejonet.
  2. Informationen från dina sinnen passerar via en slags ”omkopplingsstation” på väg mot att bearbetas.
  3. Den delen av hjärnan som styr stress och stressreaktioner, ”larmsystemet”, sitter nära omkopplingsstationen och fångar därför upp informationen.
  4. ”Larmsystemet” inser snabbt att du är utsatt för hot och aktiveras. Man kan nästan tänka sig att det sitter någon och trycker på en stor röd varningsknapp. När larmet går kapas din förmåga att tänka rationellt.
  5. Larmsystemet sitter också nära den delen av hjärnan som styr hypofysen. Hypofysen är chef för hormonproduktionen i din kropp och eftersom att den sitter så nära larmsystemet uppfattar den det snabbt när larmsystemet aktiveras. Därför ser den snabbt till att börja producera massor av adrenalin. Kroppen är nu i fight or flight, redo att slåss eller fly för sitt liv.

Hade du faktiskt stått öga mot öga med ett lejon hade du upplevt denna reaktion som helt naturlig. När du får en panikångestattack händer precis samma sak. Någonting i din omgivning uppfattas som livshotande och larmsystemet aktiveras. Den delen av hjärnan som ansvarar för logiskt tänkande fungerar dåligt när larmsystemet är aktiverat och även om du egentligen vet att du inte är hotad på något sätt försätts kroppen i fight or flight. Hormonpåslaget i kroppen kan leda till bland annat hjärtklappning, skakningar, frossa, illamående, kvävningskänslor eller domningar.

Trots att panikångest är väldigt obehagligt vet du nu varför reaktionen sker. Att bara säga ”det är inte farligt” till någon med panikångest hjälper inte. Effekten blir ungefär densamma som den hade blivit om du hade talat om för personen som står öga mot öga med lejonet att det inte är farligt. Om man däremot förstår vad det är som sker och varför blir det lättare att tänka logiskt när kroppen börjar dra igång och kanske lyckas man bromsa reaktionen lite.

 

Ordlista:

  • ”Omkopplingsstationen” - thalamus
  • ”Larmsystemet” - amygdala
  • Hypofysen - en körtel i hjärnan som styr kroppens hormonfunktion, den delen av hjärnan som styr hypofysen heter hypothalamus.
  • PFC, perfrontala cortex - den delen av hjärnan som styr logiskt och rationellt tänkande. PFC fungerar dåligt när amygdala har aktiverat fight/flight.
  • Fight or flight - Ett tillstånd där kroppen är redo att fly eller slåss för sitt liv. Vissa får en annan reaktion, freeze, som jag kommer ta upp i ett annat inlägg.