Se föreläsning

Schematerapi, vad är det? - Ida Wi

*ida wi panikattacker schematerapi terapi vård

ÄNTLIGEN! Jag har fått en plats för schematerapi i Stockholm.

Mina panikattacker har kommit tillbaka trots att jag äter samma medicin som jag gjort i 5 år nu och varit frisk ett bra tag. Attackerna började komma i somras och jag är väl medveten vid det här laget hur mina depressioner börjar: med panikattacker. Så, jag försökte vara vuxen och fånga detta i tid innan jag blir sjuk igen. När jag träffade min psykiatriker så höjde han dosen för en av mina mediciner, venlafaxin, och vi gick igenom alternativ för terapi. Jag har gått på KBT, dynamisk korttidsterapi, internet-KBT, gruppterapi, PDT och en del mindfulness men jag har inte riktigt tyckt att något har gett mig det resultat jag vill nå. Min psykiatriker skickade mig till en psykolog några veckor därpå som skulle göra en bedömning för vilken vård jag skulle få. Jag träffade fyra olika personer med olika titlar med flera veckors mellanrum men till slut så slussades jag till en psykolog som tog sig an mig för schematerapi - något jag är väldigt nyfiken på. Det tog sin tid, vilket är förödande egentligen, men ingenting jag kunde skynda på.

Okej, så vad är schematerapi?

Det är en förgrening av kognitiv beteendeterapi, KBT. (snabb grej bara: KBT fokuserar mycket på här och nu, varför man tänker, känner och gör som man gör nu samtidigt som schematerapi drar in en del psykodynamisk terapi(PDT), alltså undersöker anknytningar till barndomen) Så. Schematerapi har influenser från KBT, anknytningsteorin, gestaltterapi och psykodynamisk teori. Många har frågat mig om varför det heter just schema(terapi) och lättast förklarat så handlar det om teorin att vi alla har utformat egna scheman, säg regler, principer - under uppväxten. Det handlar om vårt beteende i olika situationer som har till stor del format oss till hur vi är som vuxna, både medvetet och omedvetet. Och det här är ju jättebra, om man har scheman som inte förstör för en. Men om man har det så kan schematerapi hjälpa till att upptäcka, förstå och kanske förändra dem. Enligt teorin så får vi något som kallas för dysfunktionella scheman när vi inte får känslomässiga behov tillfredsställda som barn. Vi pratar här om emotionella kärnbehov och för att hitta sina egna problematiska scheman så kartlägger man tidigare situationer och uppväxten. Dessa scheman är sanningar för oss och man kan känna sig dragen till händelser eller personer som triggar igång något schema och det känns tryggt, trots att det är negativt för en själv. Våra scheman är inte alltid aktiva, de kan vara mer eller mindre aktiva beroende på vilka påfrestningar som vi möter. En aktivering av scheman är som att trycka på en känsloknapp och vi agerar dysfunktionellt och ofta med stark affekt utan att förstå varför.

Jag har nyligen varit på mitt första möte med min nya psykolog och schematerapin. Det var ett samtal på en timme där vi började gå igenom min livslinje, från födsel till ja.. vi hann bara till högstadiet. Så nästa vecka kommer vi fortsätta med det. Vi har redan fastställt att jag har en prestationsbaserad självkänsla, suuupriiiiiise!! (NOT) och att jag har ett schema av att vara bäst på allt och ser ofta svart/vitt på saker och ting. Hemläxan var att fundera på om jag har fler scheman och att skriva ner några panikattacker (vad jag kände, vad som hände och vad jag tänkte - KBT)

Jag tänkte skriva några ord efter varje besök så att ni kan följa min schematerapeutiska resa mot, förhoppningsvis, välmående.

Puss hej.