Den dåliga relationen till pappa - Mathilda Gustavsson
Hej! Föreläsningarna i Södertälje, Stockholm & Visby har flyttats till hösten. Se din mail för mer info! Ta hand om dig! /Eric

Anledningen bakom den dåliga relationen jag har till min pappa - Mathilda Gustavsson

Under hela min uppväxt förstod jag inte varför min pappa betedde sig som han gjorde. Hans humör kunde skilja sig kraftigt från dag till dag- från att vara arg, till att vara ledsen och senare till att vara glad. För att inte tala om alla månader då han knappt tog sig upp ur sängen.

Detta gjorde att jag blev osäker, osäker på hur min egen pappa skulle bete sig och må. Rädsla är en väldigt stark känsla och tillslut blev jag rädd för mig egen pappa då jag aldrig kunde förutspå hur han skulle bete sig härnäst.

Min pappa har varit psykiskt sjuk under hela min uppväxt och under större delen av sitt liv innan han fick diagnosen- bipolär typ 2. Med diagnosen fick min pappa justering i sina mediciner (innan hade han endast fått antidepressiva). Medicinjusteringarna och samtalen han hade med sin psykolog gjorde att han blev mer stabil i sitt mående men det är synd att det tog så många år innan han fick sin diagnos.

Barndomen formar oss människor mer eller mindre inför hur vi blir som vuxna. Min barndom har format mig på det sättet att jag fortfarande tyvärr känner en viss rädsla för min egen pappa. Denna rädsla har blivit mindre och mindre med åren nu när jag vet varför min pappa är som han är- något som kan vara svårt för ett barn att förstå.

Då jag under hela min uppväxt varit rädd för pappas kraftiga humörsvängningar har jag aktivt kämpat emot mina egna vilket har lett till att jag hellre stänger in mig ensam med mina känslor än att låta andra hjälpa mig. Detta sätt att hantera känslor har sedan blivit en stor bov till mina panikångestattacker och självdestruktivitet, då jag inte velat va som min pappa som fick kraftiga utlopp för sina känslor.

Relationen jag har med min pappa är idag bättre än någonsin men den är fortfarande inte helt bra. Osäkerheten jag känner kring min pappa kommer nog finnas kvar länge om vi inte blir bättre på att aktivt prata om det och arbeta med det. Därför vill jag slutligen pointera att det är viktigt att prata om psykisk ohälsa och inte bara låtsas som att allt är bra. Barn kan ha svårt att förstå psykisk ohälsa men det är viktigt att även de får en förklaring- på deras nivå. Våga sök hjälp för psykisk ohälsa - i ett så tidigt skede som möjligt!

Sluta begränsa dig själv - var med på LIVE-kursen 'VÅGA LEVA'

Häng med varje dag 4-10 maj kl 19.00 för att lära dig mer om hur ACT-metoden kan hjälpa dig med din ångest

Close

50% Avklarat

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.