Se föreläsning

Ångest och Sjukskrivning - Karolina Tågerud

*karolina tågerud sjukskrivning utmattning Ångest

2012 blev jag sjukskriven för utmattning och djup depression. Jag vårdades inneliggande på sjukhus eftersom jag planerat att ta mitt liv. Året som följde kämpade jag dagligen med ständiga självmordstankar och ångest dygnet runt.

Det var förlamande. Jag undrade om jag någonsin skulle leva ett normalt liv igen. Sedan dess har jag lyckats ta mig tillbaka till både arbetsliv och skola. Men jag har också haft mina bakslag. När allt har blivit för mycket och jag inte orkat. Min depression är utläkt men utmaningen har inte fått chans att läka. Livet ger mig hela tiden nya utmaningar och jag har inte fått möjlighet att landa. Förrän nu. Jag är sjukskriven igen men ser ändå ljusare på framtiden. Jag har fått bra hjälp av sjukvården. Blivit tagen på allvar. Fått stöd och möts av förståelse. Men att vara sjukskriven innebär också att leva med konstant oro och ångest. Att aldrig veta när jag blir frisk. Om jag blir frisk. Om jag kommer att bli sjuk igen. Ständiga läkarbyte. Vara helt utlämnad till andra som ska fatta beslut om mitt liv. Bestämma om jag har rätt till min diagnos. Om jag har rätt till ersättning. Ekonomin som rasar. Att myndigheter och vården begär full tillgång till mitt liv. Till allt jag gör och känner. Till mitt innersta, privata och sårbara. Alla mediciner och dess biverkningar.

Ibland kan jag känna total avsaknad av autonomi. Känna mig reducerad från människa till endast en diagnos. Jag är så mycket mer än min utmattning. Jag har levt ett liv. Jag har erfarenheter och kunskaper. Jag har arbetat, levt och studerat. Jag har ett rikt känsloliv och många tankar. Psykisk ohälsa tar hårt på både självförtroende och självkänsla. Därför är det oerhört viktig att omgivningen bemöter människan bakom sjukdomen. Så att det positiva och friska får växa sig starkare. Och förhoppningsvis vinna.