Se föreläsning

"Alla har en släng av ADHD!" - Nina Eklund

*nina eklund adhd

”På min tid fanns inte ADHD!”

Jo det gjorde det, men på din tid var förmodligen teven svartvit, internet var en fluga, aga var lagligt och HIV/AIDS ansågs vara Guds straff till homosexuella. Forskning, ökad kunskap och större medvetenhet har gjort att fler söker hjälp. ADHD har alltid funnits men med olika namn, 1798 kallades det t.ex. för ”mental rastlöshet”. Det är alltså ingenting som först uppmärksammades för några år sedan.


”Det är alldeles för enkelt att få diagnos”

Nej. Det är inte enkelt att få en diagnos. För mig tog det tio år innan psykiatrin verkligen förstod och såg orsaken till mina problem, sedan tog det ytterligare 2,5 år innan utredningen började. Utredningen är lång och krävande med väldigt många olika tester, frågeformulär, anhörigintervju, mer tester och åter tester. Tre timmar per tillfälle, en-två gånger i veckan, 5 veckor i rad. Det är inte enkelt och ingenting som psykologer eller läkare delar ut till den som ser ut att behöva. Jag har inte valt ADHD, PTSD eller depression. Hade jag kunnat hade jag valt bort dem för länge sen.


”Ska du verkligen ta den medicinen?” alternativt ”Hjälper inte medicinen?”

Jag har valt att medicinera, all hjälp jag kan få för att fungera bättre ger jag en chans. Det är upp till var och en hur de vill göra. Medicinen gör mig mer koncentrerad, fokuserad, vaken, uppmärksam men den verkar inte dygnet runt. Framåt kvällen är jag energilös, trött, rastlös och okoncentrerad. Men att ta medicin och faktiskt kunna hålla ihop mig under flera timmar gör det till ett enkelt val. Jag tänker fortsätta ta medicin oavsett vad du tycker om det.


”Är det verkligen nödvändigt att utredas och till vilken nytta?”

För att få hjälp och stöd behövs en diagnos. För mig har diagnoserna i sig ingen större betydelse men de ger en förklaring. Något som kan förklara min rastlöshet, ångest, sömnlöshet, oro, impulsivitet och det ständiga malandet i huvudet. Det finns inget filter, jag registrerar allt och alla. I utredningen står det vilka mina svårigheter är och vad jag behöver hjälp med både privat och i arbete. Det finns också en planering med stöd och behandlingsinsatser. Nu är det som det är och jag kan börja utgå efter mina förutsättningar.


”Alla har en släng av ADHD”

Nej, lika lite som någon har en släng av ett brutet ben, diabetes eller lunginflammation så har inte alla en släng av ADHD då och då. Däremot har många personer vissa drag av ADHD men uppfyller inte kriterierna för en diagnos. Att leva med diagnosen, lära sig hantera och försöka förstå är en helt annan sak.