Se föreläsning

ADHD gör oss inte dumma i huvudet - Nina Eklund

*nina eklund adhd fördomar

- ADHD är ingen sjukdom, det är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det gör oss inte dumma i huvudet.

- ADHD är något du föds med, det är inget ”du får” och beror alltså inte på dålig uppfostran eller skräpmat.

- Medicin kan minska symtomen och göra dig t.ex. mer koncentrerad eller fokuserad. Den botar inte och hjälper långt ifrån alla. Medicinen är inte heller amfetamin, kokain eller heroin.

- ADHD är ingen trenddiagnos. Att fler människor får diagnos idag än för 10 år sedan beror på forskning och vetenskap. Begreppet ADHD som vi känner till det idag har varit känt i över 70 år.

- Du får inte diagnos eller medicin efter ett besök på vårdcentralen. Det är en psykiatriker som skriver ut eventuell medicin. Väntan på utredning är runt 2.5-3 år i Växjö, kanske längre.

- Personer med ADHD har alla olika problem/svårigheter. Det finns ingen mall som gäller alla med NP diagnos. Andra diagnoser inom neuropsykiatri är bl.a. ADD, Autismspektrum, Asperger, Tourettes, OCD.

- Jag förmodar att du inte går fram till en diabetiker och frågar om hen "behöver det där insulinet", inte heller en amputerad om hen "måste ha protes för att kunna gå". Men så fort det kommer till huvudet och ADHD (i mitt fall) då ifrågasätts om ofta om "du verkligen behöver ta den där medicinen".

 Att bemöta den här okunskapen och de fördomar som finns i samhället får förhoppningsvis någon eller några att lyssna och försöka förstå. Kanske någon förstår att det inte är amfetamin som skrivs ut av läkaren. Kanske någon inser att en eventuell diagnos inte går att få på en kvart och kanske någon annan förstår att tio personer med samma diagnos ofta har olika symtom, problem och egna sätt för att hantera dem. Fördomarna är många och okunskapen är tyvärr väldigt stor när det gäller ADHD. Många har bilden av den där pojken i sexårsåldern som aldrig kan sitta still, inte lyssnar och mest springer omkring. Det finns såklart de pojkarna men det finns så många mer med andra symtom och annan problematik. Jag kan koncentrera mig och sitta still men behöver hela tiden fokusera på att just fokusera vilket tar mycket energi och jag tappar koncentrationen snabbare än andra. Jag har en rastlöshet som sällan syns utåt men som jag drivs av inuti och ”måste vidare”. Jag är lättstressad, glömsk och otålig. Jag skriver och ritar ständigt på papper, hoppar med benen. Jag har stort behov av struktur och rutiner, utan tydlighet så faller jag snabbt och blir sämre. Så är det för mig men för dig eller personen du känner med ADHD är det kanske en helt annan problematik. Det spelar ingen roll, det som spelar roll är bemötandet. Fråga mig gärna allt du undrar över och jag kan ge dig mitt svar men prata med mig, inte om mig.